FARKINDALIK E-BLOG

FARKINDALIK E-BLOG

Girişimcilik Topluluğu Farkındalık Departmanı, 2021 yılında kurulmuş olup dünya üzerindeki her din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, cinsel yönelim, sosyal ve politik kimliği içinde barındırarak toplum ve gelecekle ilgili görüş ve araştırmalarını dile getiren, analizlerde bulunan, yorum yapan İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerinden oluşmaktadır.

Vizyonu, akranlar arası farkındalığı arttırmak ve tüm dünya görüşlerine, olgularına, yaşam stillerine ve günümüz problemlerine dikkat çekmek adına birleşen ve bunu yazılarıyla, atölyeleriyle, münazara çalışmalarıyla faaliyetlerine misyon edinen üniversite öğrencilerini kapsamaktadır.

Ticaret Üniversitesi öğrencileri olarak aidiyet duygusunu arttırmak, toplumda var olan çeşitli sorunlara ve durumlara farkındalık oluşturmak, empati ve dayanışma içerisinde bilgi aktarımını sağlamak için departmanımızı üyelerimize açıyor ve toplumda yer alan dezavantajlı grupların yanında olmayı hedefliyoruz.